Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Direktoratet har fått nye nettsider - oppdatert informasjon finner du på www.unit.no.

Registrere ny innførsel

En innførsel i institusjonsarkivet består av metadata (tittel, forfatter, utgivelsesår etc.), en eller flere innholdsfiler og en eller flere avtalefiler. En innførsel registreres i en samling. Det betyr at institusjonsarkivet må inneholde minst en samling for at du skal kunne registrere en innførsel.

For å få tilgang til å logge på og registrere en ny innførsel i institusjonsarkivet, må du være registrert som bruker ved den institusjonen som eier institusjonsarkivet. Mens du er logget på vil du ikke få tilgang til å lese innhold i de andre institusjonsarkivene i Bragekonsortiet.

Slik registrerer du ny innførsel via navigasjonsmenyen på høyresiden

 1. Gå til Min side > Registreringer. Du vil da komme inn på ditt eget arbeidsområde i institusjonsarkivet.
 2. Hvis du ikke har noen uferdige registreringer (= påbegynte innførsler som har blitt lagret for senere ferdigstilling), klikk på starte en ny registrering.
 3. Hvis du har en eller flere uferdige registreringer og ønsker å starte en ny registrering, klikk på starte en annen registrering.
 4. Velg riktig samling og klikk Neste. Menyen vil kun gi deg samlinger du har tilgang til å registrere i.
 5. I første trinn i registreringsprosessen må du merke av hvis dokumentet har en eller flere titler (gir deg registreringsfelt for alternativ tittel) og/eller hvis dokumentet har blitt publisert tidligere (gir deg registreringsfelt for opplysninger om tidligere publiseringskanal) og klikk Neste.
 6. Legg inn de opplysningene som er relevante og bla videre til neste trinn ved å klikke Neste. Klikk Forrige for å gå tilbake til forrige trinn.
 7. Du kan når som helst avbryte registreringsprosessen ved å klikke Lagre og lukk. Du vil da få mulighet til å lagre det du har gjort for så å fortsette på et senere tidspunkt via lenke under Uferdige registreringer på ditt eget arbeidsområde.
 8. For å avslutte registreringen må du merke av for at du godtar distribusjonsavtalen på siste trinn i registreringsprosessen (Lisens) og klikke Fullfør registrering. Dette er en avtale mellom deg som registrator og institusjonen som eier institusjonsarkivet.
  Hvis avtalen du må godkjenne begynner med NOTE: PLACE YOUR OWN LICENSE HERE This sample license is provided for informational purposes only er det ikke lagt inn noen distribusjonsavtale for denne samlingen.
 9. Du vil få kvittering via e-post når registreringen er fullført.

Slik registrerer du ny innførsel ved å gå via samlingens startside

 1. Gå til startsiden til den samlingen du skal registrere enn innførsel i.
 2. Kikk på lenken Registrer et nytt dokument i denne samlingen og fortsett fra pkt. 5 i listen ovenfor. Hvis du ikke får denne lenken har du ikke tilgang til å registrere i denne samlingen.

Slik fortsetter du registreringen av en uferdig innførsel du tidligere har lagret for senere ferdigstilling

 1. Gå til Min side > Registreringer. Du vil da komme inn på ditt eget arbeidsområde i institusjonsarkivet. Hvis du har uferdige registreringer vil du finne disse øverst på siden under overskriften Uferdige registreringer.
 2. Klikk på tittelen til den innførselen du vil fortsette å arbeide med.
 3. Klikk Fortsett for gå til registreringsskjemaet og fortsett fra punkt. 5 i listen ovenfor.

Merk: Etter hvert som de ulike trinnene i registreringsprosessen er gjennomført, kan du navigere mellom dem ved å bruke knappene Første spørsmål – Beskriv – Beskriv – Tilgang osv. som du finner øverst i registreringsskjemaet. Eller du kan bruke knappene Neste og Forrige.