Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Direktoratet har fått nye nettsider - oppdatert informasjon finner du på www.unit.no.

Lage lenker til informasjonsstrømmer fra vitenarkivene

Du kan lage lenker til mange ulike informasjonsstrømmer fra vitenarkivene.

Informasjonsstrøm med nyeste registreringer

I vitenarkivet vil du finne lenker til informasjonsstrømmer som gir deg de nyeste registreringene. Enten i hele vitenarkivet under ett, eller i et bestemt delarkiv eller en bestemt samling. Utvalget for denne informasjonsstrømmen er den datoen innførselen ble publisert i vitenarkivet (registreringsdatoen, dv.date.available).

Du finner lenken nederst til høyre i navigasjonsmenyen under overskriften RSS Feeds.

Lenken som gir deg de nyeste registreringene i vitenarkivet til Universitetet i Agder vil se slik ut:
https://brage.bibsys.no/xmlui/feed/rss_2.0/11250/92952

Lenken som gir deg de nyeste registreringene i samlingen Masteroppgaver i Havbruk i vitenarkivet til Nord universitet vil se slik ut:
https://brage.bibsys.no/xmlui/feed/rss_2.0/11250/141178

Informasjonsstrøm med nyeste publikasjoner

Du kan selv sette opp en informasjonsstrøm som gir deg de nyeste publikasjonene i vitenarkivet. Enten i hele vitenarkivet under ett, eller i et bestemt delarkiv eller en bestemt samling. Utvalget for denne informasjonsstrømmen er innførselens utgivelsesdato (dc.date.issued) som kan være forskjellig fra dato for publisering i vitenarkivet (dc.date.available).

For å sette opp en informasjonsstrøm med nyeste publikasjoner bruker du denne syntaksen:
http://brage.bibsys.no/xmlui/feed-dateissued/rss_2.0/11250/XXXX
hvor XXXX erstattes av det tallet du finner bakerst i URL-en til arkivets, delarkivets eller samlingens startside (etter 11250/).

Lenken som gir deg de nyeste publikasjonene i vitenarkivet til Norges Handelshøyskole vil se slik ut:
https://brage.bibsys.no/xmlui/feed-dateissued/rss_2.0/11250/92962

Lenken som gir deg de nyeste publikasjonene i samlingen Norges Banks Skriftserie i vitenarkivet til Norges Bank vil se slik ut:
https://brage.bibsys.no/xmlui/feed-dateissued/rss_2.0/11250/2483001

Merk at hvis det er registrert utgivelsesår og ikke -dato, vil utgivelsesdatoen bli vist som 1. januar i informasjonsstrømmen.

Egendefinert informasjonsstrøm

Du kan selv sette opp en informasjonsstrøm som gir de nyeste registreringene for en selvvalgt søkeindeks og søketerm ved å bruke denne syntaksen:
http://brage.bibsys.no/xmlui/feed-query/rss_2.0/11250/XXX/?query=[indeks]:[term] hvor:
XXXX erstattes av det tallet du finner bakerst i URL-en til arkivets, delarkivets eller samlingens startside (etter 11250/)
• [indeks] erstattes av søkeindeks
• [term] erstattes av søkebegrep

Du kan bruke en av følgende indekser:
• author (forfatter)
• title (tittel)
• doctype (dokumenttype)
• subject (emne)

Lenken som gir deg de nyeste registreringene med forfatteren Jan Aure i vitenarkivet til Havforskningsinstituttet vil se slik ut:
https://brage.bibsys.no/xmlui/feed-query/rss_2.0/11250/92938/?query=author:"aure jan"

Lenken som gir deg de nyeste registreringene med ordet arbeidsplassen i tittelen i vitenarkivet til Høgskulen på Vestlandet vil se slik ut:
https://brage.bibsys.no/xmlui/feed-query/rss_2.0/11250/92930/?query=title:arbeidsplassen

Lenken som gir deg de nyeste registreringene med dokumenttypen Master thesis i samlingen Institutt for musikk i vitenarkivet til NTNU vil se slik ut:
https://brage.bibsys.no/xmlui/feed-query/rss_2.0/11250/227472/?query=doctype:"master thesis"

Lenken som gir deg de nyeste registreringene med emnet Myrdyrking i delarkivet Historiske publikasjoner i vitenarkivet til NIBIO vil se slik ut:
https://brage.bibsys.no/xmlui/feed-query/rss_2.0/11250/2434444/?query=subject:myrdyrking