Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Direktoratet har fått nye nettsider - oppdatert informasjon finner du på www.unit.no.

Fag- og forskningsbibliotekstatistikk – hvordan finne tall til statistikk for bestand og tilvekst

Denne veiledningen beskriver hvordan du kan bruke bla- og søkefunksjonene i vitenarkivet for å finne tall for bestand og tilvekst som skal rapporteres til den nasjonale fag- og forskningsbibliotekstatistikken som hvert år samles inn av Nasjonalbiblioteket. Dette er en søkeveiledning, ikke en statistikkveiledning. I tillegg skal antall filnedlastinger i vitenarkivet i raporteringsåret rapporteres til den nasjonale bibliotekstatistikken. Dette tallet kan du ikke finne ved å søke. Det blir produsert av Unit for hvert enkelt institusjonsarkiv og distribuert via elpublista i god tid før rapporteringsfristen.

Totalt antall innførsler i vitenarkivet

For å finne dette tallet, bruk bla-funksjonen, Bla i dette arkivet > Titler, når du er i arkivets startside. Lista vil kun inneholde innførsler, ikke delarkiv og samlinger, og antallet vil stå over lista.

Antall innførsler registrert t.o.m. 2018

Dette er totalt antall innførsler minus antall innførsler registrert i 2019. For førstnevnte, se ovenfor. Sistnevnte finner du slik:

 • gå til arkivets startside
 • klikk på knappen Søk uten å angi noe søkebegrep. Lista vil inneholde innførsler, delarkiv og samlinger
 • klikk på Vis avansert avgrensning
 • velg Registreringsdato + inneholder og skriv 2019
 • klikk Avgrens
 • antall innførsler registrert i 2019 vil stå over lista. Dette trekkes fra totalt antall innførsler i arkivet for å finne antall innførsler registrert t.o.m. 2018.

Antall innførsler i en bestemt dokumenttype registrert t.o.m. 2018

I dette eksemplet brukes Master thesis, men det er samme framgangsmåte for de andre dokumenttypene som er inkludert i de som skal rapporteres til bibliotekstatistikken (Bachelor thesis, Student paper, others, Doctoral thesis, Peer reviewed).

 • gå til arkivets startside
 • gå til Avgrens på dokumenttype > Master thesis, eller klikk vis mer for å bla i hele lista hvis denne inneholder flere enn 10 for å kunne velge Master thesis
 • klikk på Vis avansert avgrensning hvor du vil se at det som er valgt er Dokumenttype + er lik + Master thesis
 • klikk på pluss-tegnet for å få et nytt avgrensingsfelt
 • velg Registreringsdato + inneholder ikke og skriv 2019
 • klikk Avgrens
 • Antall innførsler registrert med den valgte dokumenttypen t.o.m. 2018 vil stå over lista

Antall Studentoppgaver registrert t.o.m. 2018

Dette skal rapporteres under Institusjonelle arkiv - Bestand. Det som skal rapporteres er summen av dokumenttypene Bachelor thesis, Master thesis og Student paper, others registrert t.o.m. 2018. For en beskrivelse av hvordan du finner tallene, se eksemplet med Master thesis ovenfor.

Antall Doktoravhandlinger registrert t.o.m. 2018

Dette skal rapporteres under Institusjonelle arkiv - Bestand. Det som skal rapporteres er alle innførsler med dokumenttypen Doctoral thesis registrert t.o.m. 2018. For en beskrivelse av hvordan du finner tallet, se eksemplet med Master thesis ovenfor.

Antall Vitenskapelige publikasjoner registrert t.o.m. 2018

Dette skal rapporteres under Institusjonelle arkiv - Bestand. Det som skal rapporteres er alle innførsler med dokumenttypen Peer reviewed registrert t.o.m. 2018. For en beskrivelse av hvordan du finner tallet, se eksemplet med Master thesis ovenfor.

Andre publikasjoner registrert t.o.m. 2018

Dette skal rapporteres under Institusjonelle arkiv - Bestand. Det som skal rapporteres er antall innførsler registrert t.o.m. 2018 minus disse:

 • Antall studentoppgaver registrert t.o.m. 2018
 • Antall doktoravhandlinger registrert t.o.m. 2018
 • Antall vitenskapelige publikasjoner registrert t.o.m. 2018

Antall innførsler registrert i 2018

Dette tallet finner du slik:

 • gå til arkivets startside
 • klikk på knappen Søk uten å angi noe søkebegrep. Lista vil inneholde innførsler, delarkiv og samlinger
 • klikk på Vis avansert avgrensning
 • velg Registreringsdato + inneholder og skriv 2018
 • klikk Avgrens
 • Antall innførsler registrert i 2018 vil stå over lista

Antall innførsler i en bestemt dokumenttype registrert i 2018

I dette eksemplet brukes Peer reviewed, men det er samme framgangsmåte for de andre dokumenttypene som er inkludert i de som skal rapporteres i bibliotekstatistikken (Bachelor thesis, Master thesis, Student paper, others, Doctoral thesis).

 • gå til arkivets startside
 • gå til Avgrens på dokumenttype > Peer reviewed, eller klikk ev. vis mer for å bla i hele lista hvis denne inneholder flere enn 10 for å kunne velge Peer reviewed
 • klikk på Vis avansert avgrensing hvor du vil se at det som er valgt er Dokumenttype + er lik + Peer reviewed
 • klikk på pluss-tegnet for å få et nytt avgrensingsfelt
 • Velg Registreringsdato + inneholder og skriv 2018
 • klikk Avgrens
 • Antall innførsler registrert med den valgte dokumenttypen i 2018 vil stå over lista

Antall Studentoppgaver registrert i 2018

Dette skal rapporteres under Institusjonelle arkiv - Tilvekst. Det som skal rapporteres er summen av dokumenttypene Bachelor thesis, Master thesis og Student paper, others registrert i 2018. For en beskrivelse av hvordan du finner tallene, se eksemplet med Peer reviewed ovenfor.

Antall Doktoravhandlinger registrert i 2018

Dette skal rapporteres under Institusjonelle arkiv - Tilvekst. Det som skal rapporteres er alle innførsler med dokumenttypen Doctoral thesis registrert i 2018. For en beskrivelse av hvordan du finner tallet, se eksemplet med Peer reviewed ovenfor.

Antall Vitenskapelige publikasjoner registrert i 2018

Dette skal rapporteres under Institusjonelle arkiv - Tilvekst. Det som skal rapporteres er alle innførsler med dokumenttypen Peer reviewed registrert i 2018. For en beskrivelse av hvordan du finner tallet, se eksemplet med Peer reviewed ovenfor.

Andre publikasjoner registrert i 2018

Dette skal rapporteres under Institusjonelle arkiv - Tilvekst. Det som skal rapporteres er antall innførsler registrert i 2018 minus disse:

 • Antall studentoppgaver registrert i 2018
 • Antall doktoravhandlinger registrert i 2018
 • Antall vitenskapelige publikasjoner registrert i 2018

Tips: Når du er pålogget som administrator vil søk gi treff på alle publiserte innførsler inkl. de som ikke er åpent tilgjengelige. Alle publiserte innførsler vil inngå i de tallene som hvert år produseres og distribueres av Unit for rapportering til den nasjonale fag- og forskningsbibliotekstatistikken.
Innførsler som er trukket tilbake og innførsler som ligger i arbeidsflyten i en samling er ikke publisert, kun lagret, og vil ikke komme med hverken i søk eller i de tallene som hvert år produseres og distribueres av Unit for rapportering til den nasjonale fag- og forskningsbibliotekstatistikken..