Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Direktoratet har fått nye nettsider - oppdatert informasjon finner du på www.unit.no.

Dokumenttyper i institusjonsarkivene

Når du registrerer i institusjonsarkivet kan du velge mellom 28 dokumenttyper. Femten av disse inngår i utvekslingsstandarden for metadata i norske vitenarkiv. De øvrige dokumenttypene kan justeres etter Bragekonsortiets behov.

Tabellen nedenfor gir en oversikt over alle dokumenttyper i BIBSYS Brage, hvilke som inngår i utvekslingsstandarden og hvordan denne skal brukes. Merk at det er den engelske betegnelsen som blir lagret i databasen. Den norske oversettelsen blir kun brukt for visning i det norskspråklige registreringsskjemaet.

Engelsk Norsk I utv. standarden Veiledning for bruk
Artistic production Kunstnerisk produksjon Ja Brukes for offentlige sceniske framføringer, utstillinger, for meritterte kunstverk og performance
Bachelor thesis Bacheloroppgave Nei -
Book Bok Ja Brukes for bok eller monografi, inkludert antologi. Kan være fagfellevurdert
Chapter Bokkapittel Ja Brukes for bokkapittel, artikkel i antologi/artikkelsamling, og også deler av en bok (for eksempel flere kapitler). Kan være fagfellevurdert
Chronicle Kronikk Ja Brukes for kronikk i avis eller magasin
Conference object Konferansebidrag Ja Brukes for alle typer objekter relatert til en konferanse, som presentasjon, foredrag eller poster, dokumentert i form av manus eller opptak (lyd eller film). Kan være fagfellevurdert
Dataset Datasett Nei -
Design product Designprodukt Ja Brukes for meritterte desognprodukt
Doctoral thesis Doktorgrads- avhandling Ja Vil være fagfellevurdert hvis godkjent for disputas. Skal ikke kombineres med ’Fagfellevurdert’ av hensyn til produksjon av tilvekststatistikk til bibliotekstatistikken
Image Bilde Nei -
Journal article Tidsskriftsartikkel Ja Brukes for artikler i tidsskrifter. Kan være fagfellevurdert
Learning object Læringsobjekt Nei -
Lecture Forelesning Ja Brukes for prøveforelesninger, gjesteforelesninger etc., samt andre faglige presentasjoner. Dokumentert i form av manus eller opptak (lyd eller film). Evt. tilleggsinformasjon registreres i dc.description
Map Kart Nei -
Master thesis Mastergradsoppgave Ja Brukes for alle studentoppgaver på høyere grad (mastergradsoppgave, hovedoppgave, 5.års-oppgave, hovedfags-oppgave)
Musical score Partitur Nei -
Others Andre Nei -
Patent Patent Ja Brukes for patenter
Peer reviewed Fagfellevurdert Ja Brukes som et tillegg til Book, Chapter, Conference object, Journal article og Researc report dersom dokumentet er fagfellevurdert. Skal ikke kombineres med Doctoral thesis av hensyn til bibliotekstatistikken
Plan or blueprint Plan eller tegning Nei -
Preprint Manuskript Ja Brukes for manusversjoner som enten ikke er innsendt noe sted, eller innsendt men ikke akseptert. Skilles fra Working paper ved at Preprint ikke inngår i en serie
Recording, musical Lydopptak, musikalsk Nei -
Recording, oral Lydopptak, verbalt Nei -
Report Rapport Nei Brukes for faglige dokumenter som inngår i en rapportserie eller kalles rapport på tittelbladet men som ikke er en forskningsrapport.
Research report Forskningsrapport Ja Brukes for vitenskapelige dokumenter som inngår i en rapportserie eller kalles rapport på tittelbladet. Kan være fagfellevurdert
Software Programvare Nei -
Student paper, others Studentoppgave, andre Nei -
Video Video Nei -
Working paper Arbeidsnotat Ja Brukes for dokumenter som inngår i en arbeidsnotatserie eller lignende (working paper, discussion paper m.v.)