Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Direktoratet har fått nye nettsider - oppdatert informasjon finner du på www.unit.no.

Anbefalinger for gode filnavn

Den generelle anbefalingen for filnavn, uansett hvor fila skal lagres, er å bruke kun tall og norske bokstaver, men ikke æ, ø og å, og kun underscore hvis det er behov for skilletegn.

I Brage fungerer det å bruke filnavn som inneholder andre tegn, men æ, ø, å, &, punktum, anførselstegn, skråstrek, mellomrom etc. vil ikke nødvendigvis fungere i andre systemer som måtte bruke innholdet i vitenarkivene.

Ikke bruk filnavnet for å beskrive innholdet i fila. Bruk i stedet feltet for beskrivelse av fil hvis det er behov for å gi en beskrivelse utover den informasjonen som ligger i innførselens metadata. Da vil filbeskrivelsen bli brukt som lenketekst i stedet for filnavnet. Det fungerer fint å bruke samme navn på flere filer, f.eks. master.pdf på alle mastergradsoppgaver i pdf-format siden alle filer får unike URL-er.

Du kan enkelt endre filnavn før du laster opp en fil. Slik går du fram:

  • bla deg fram til riktig fil
  • hold kursoren over den fila du skal laste opp og høyreklikk
  • velg alternativet Gi nytt navn, Rename eller tilsvarende
  • endre filnavnet
  • trykk ENTER for å lagre det nye filnavnet
  • trykk Åpne, Open eller tilsvarende for å laste opp fila

Ved opplasting av filer til metadataposter i CRIStin kan filnavnet bli endret hvis det inneholder spesialtegn. CRIStin erstatter spesialtegnet med den tegnkombinasjonen som brukes for å kode det bestemte spesialtegnet. F.eks. blir # erstattet med %23 mens & blir erstattet med %26. CRIStin er varslet om denne feilen, men det den har ikke lenger noen negantive konsekvenser i vitenarkivet.