Institusjoner og kontaktpersoner i Bragekonsortiet

Institusjon Kode Kontaktperson
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo tk Lise Kjærstad
Chr. Michelsens Institutt  yv Aksel Mjeldheim
CICERO Senter for klimaforskning ig Paolo Zupin
Det teologiske Meninghetsfakultet vm Elna Strandheim
Dronning Mauds Minne uj Loreta Burbaite
Fiskeridirektoratet ih Karin Bengtsson
Folkehelseinstituttet td Bo Valentin
Forsvarets høgskole xg Nina Eskild Riege
Handelshøyskolen BI tb Maja Sørnes
Havforskningsinstituttet vf Karin Bengtsson
Høgskolen i Buskerud og Vestfold ub Marianne Riste
Høgskolen i Hedmark up Lene Svendsen
Høgskolen i Lillehammer uh Ida Bjørkavåg
Høgskolen i Molde um Vera Høstmark
Høgskolen i Østfold uc Hanne Dybvik
Høgskolen Stord/Haugesund xa Irene Waage
Høgskulen i Sogn og Fjordane xs Lise Vik-Haugen
Høgskulen i Volda uv Bente Gunn Lien
Høyskolen Diakonova tq Mona Christiansen
Høyskolen Kristiania xm Kjartan Holm Trætteberg
Institutt for energiteknikk yq Gro Hørthe
Institutt for samfunnsforskning ij Jon Haakon Hustad
Jernbaneverket tu Anette Glestad
Krigsskolen if Rita Hansen
Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS vq Eirin Thomassen
Kunsthøgskolen i Oslo xw Anette Waller
Lovisenberg Diakonale Høgskole tf Mia Alexandra Ølnes
NILU - Norsk institutt for luftforskning wn Hildegunn Hammer
NLA Høgskolen uz Gunn Fasmer
Nofima vh Kjetil I. Aune
Nord universitet ud Igor Goncharenko
Nordisk institutt for studier av innovasjon,forskning og utdanning yu Claes Lampi
Norges Geotekniske Institutt Eva Margareta Grahn
Norges handelshøyskole h Aldin Hasanovich
Norges idrettshøgskole ta Elin E. Hecker
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet tc Hilde Marie Triseth
Norges musikkhøgskole ia Anna Sæmundsdottir
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet a Nina Andersen
Norsk folkemuseum wd Kathrine Berge Brekken
Norsk institutt for bioøkonomi tp Charlotte B. Jensen
Norsk institutt for kulturminneforskning ip Josephine Munch Rasmussen
Norsk institutt for naturforskning vg Siri Aashaug Sæther
Norsk institutt for vannforskning tg Liv Avset
Norsk Polarinstitutt yy Ivar Stokkeland
Norsk senter for bygdeforskning is Odd Roger Langørgen
Norsk Utenrikspolitisk Institutt ik Elin Maria Fiane
NTNU Samfunnsforskning ir Ragnhild B. Overland
Politihøgskolen xq Mette Berg
RBUP Øst og Sør tj Brynhildur Axelsdottir
Riksantikvaren wa Eva Christine Eide
Sámi allaskuvla xu Johan Isak Siri
Senter for omsorgsforskning iv Sissel Rødland Dalen
SINTEF wj Trond Haug
Sjøkrigsskolen iu Kari Jensen
Statens arbeidsmiljøinstitutt im Benedicte Mohr
Statens vegvesen ty Svanbjörg Dóra Àsudóttir
Statistisk sentralbyrå vl Elsa Granvoll
Sykehuset Innlandet HF Anett Dokken
Universitetet i Agder uk Tord Augland
Universitetet i Stavanger ur Linda Johnsen
VID vitenskapelige høgskole vd Margit Aalrust