Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Direktoratet har fått nye nettsider - oppdatert informasjon finner du på www.unit.no.

Institusjoner og kontaktpersoner i Bragekonsortiet

Institusjon Kontaktperson
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Lise Kjærstad
Bane NOR SF Anette Glestad
Chr. Michelsens Institutt Aksel Mjeldheim
CICERO Senter for klimaforskning Paolo Zupin
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning Thomas Hanssen Rambø
Fiskeridirektoratet Kristian Seterås
Folkehelseinstituttet Bo Valentin
Forsvarets høgskole Kari Jensen
Fridtjof Nansens Institutt Claes Lykke Ragner
Handelshøyskolen BI Maja Sørnes
Havforskningsinstituttet Kristian Seterås
Høgskolen i Innlandet Lene Svendsen
Høgskolen i Molde Timo Brøyn
Høgskolen i Østfold Hanne Dybvik
Høgskulen i Volda Bente Gunn Lien
Høgskulen på Vestlandet Irene Waage
Høyskolen Kristiania Kjartan Holm Trætteberg
Institutt for energiteknikk Gro Hørthe
Institutt for samfunnsforskning Jon Haakon Hustad
Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS Eirin Thomassen
Kunsthøgskolen i Oslo Anette Waller
Lovisenberg Diakonale Høgskole Mia Alexandra Ølnes
MF vitenskapelig høyskole Elna Strandheim
NILU - Norsk institutt for luftforskning Hildegunn Hammer
NLA Høgskolen Gunn Fasmer
Nofima Kjetil I. Aune
Nord universitet Igor Goncharenko
Nordisk institutt for studier av innovasjon,forskning og utdanning Claes Lampi
Nordlandsforskning Iselin Marstrander
Norges Bank Cathrine Fiva Waller
Norges geologiske undersøkelse Grete Henriksen
Norges Geotekniske Institutt Eva Margareta Grahn
Norges handelshøyskole Helena Hopland
Norges idrettshøgskole Elin E. Hecker
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Sissel Grønseth
Norges musikkhøgskole Anna Sæmundsdottir
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Nina Andersen
Norges vassdrags- og energidirektorat Peder August Pedersen
Norsk folkemuseum Heidi E. Reinholdtsen
Norsk institutt for bioøkonomi Charlotte B. Jensen
Norsk institutt for kulturminneforskning Liv Mildrid Avset
Norsk institutt for naturforskning Siri Aashaug Sæther
Norsk institutt for vannforskning Marie Ormset
Norsk Polarinstitutt Ivar Stokkeland
Norsk Utenrikspolitisk Institutt Elin Maria Fiane
Norut Northern Research Institute Berit Moldenæs
NTNU Samfunnsforskning Ragnhild B. Overland
Politihøgskolen Mette Berg
RBUP Øst og Sør Brynhildur Axelsdottir
Riksantikvaren Eva Christine Eide
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning Tamila Thomassen
Sámi allaskuvla Svein Egil Hetta
Senter for omsorgsforskning Sissel Rødland Dalen
SINTEF Trond Haug
Statens arbeidsmiljøinstitutt Benedicte Mohr
Statens vegvesen Svanbjörg Dóra Àsudóttir
Statistisk sentralbyrå Elsa Granvoll
Sykehuset Innlandet HF Lina Melketiene
Transportøkonomisk institutt Trude Kvalsvik
Universitetet i Agder Tord Augland
Universitetet i Stavanger Linda Johnsen
Universitet i Sørøst-Norge Marianne Riste
VID vitenskapelige høgskole Margit Aalrust