Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Direktoratet har fått nye nettsider - oppdatert informasjon finner du på www.unit.no.

Bragekonsortiet

Gjennom Bragekonsortiet sikres brukerinstitusjonene medvirkning og innflytelse på drift og utvikling av plattformen BIBSYS Brage. Virksomheten er regulert av retningslinjer for BIBSYS konsortier. Konsortiets øverste organ er det årlige konsortiemøtet som oppnevner styret for konsortiet og vedtar kommende års budsjett og leveranseplan. Konsortiet har også en faglig arbeidsgruppe som skal gi råd til konsortiestyret og BIBSYS om prioriteringer og valg av løsninger.

Gå til BIBSYS Brage

Deltakere

Spørsmål og svar

Veiledninger