Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Direktoratet har fått nye nettsider - oppdatert informasjon finner du på www.unit.no.

Arbeidsgruppen for Bragekonsortiet

Arbeidsgruppen for Bragekonsortiet har følgende medlemmer:
  • Nina Andersen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Elin Maria Fiane, Norsk Utenrikspolitisk Institutt
  • Linda Johnsen, Universitetet i Stavanger
  • Maja Sørnes, Handelshøyskolen BI
  • Sissel Grønseth, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Arbeidsgruppen er en rådgivende gruppe som skal bistå konsortiestyret og BIBSYS om prioriteringer og valg av løsninger.