Brage - åpent institusjonsarkiv

Som deltaker i Bragekonsortiet får institusjonen et åpent arkiv for effektiv tilgjengeliggjøring av forsknings- og studentarbeider via plattformen BIBSYS Brage. Institusjonsarkivet kan også brukes for å gi åpen tilgang til datasett, lydopptak, filmer og annet materiale som er produsert ved institusjonen. Institusjonsarkivet kan integreres mot andre system for utveksling av metadata og fulltekst.

Med BIBSYS Brage som plattform for det åpne institusjonsarkivet er det enkelt å innfri krav om åpen tilgang til forskningsresultater fra de som finansierer forskningen. Innholdet i et åpent institusjonsarkiv får økt synlighet gjenom indeksering i søkemotorer og Open Acess-baser. Statistikkfunksjoner gir informasjon om besøk og åpning av filer.

Plattformen BIBSYS Brage er et tilbud til norske universitet, høgskoler, forskningsinstitutter og andre institusjoner med statlig finansiering.

Gå til BIBSYS Brage

Bragekonsortiet Brosjyre Informasjon
og pristilbud