Brage - åpent institusjonsarkiv

Brage er et åpent institusjonsarkiv, basert på DSpace åpen kildekode, for effektiv tilgjengeliggjøring av forsknings- og studentarbeider. Det kan også brukes for å gi åpen tilgang til datasett, lydopptak, filmer og annet materiale som er produsert ved institusjonen.

Institusjonsarkivet kan integreres mot andre tjenester for utveksling av metadata og fulltekst. Brukere av CRIStin kan laste opp filer til metadataposter i CRIStin for publisering i institusjonsarkivet.

Tjenesten Brage gjør det enkelt å innfri krav om åpen tilgang til forskningsresultater. Innholdet i et åpent institusjonsarkiv får økt synlighet gjenom indeksering i søkemotorer og Open Access-baser. Statistikkfunksjoner gir informasjon om besøk og om nedlasting av filer.

Brage er en tjeneste til norske universitet, høgskoler, forskningsinstitutter og andre institusjoner med statlig finansiering. Tjenesten driftes, vedlikeholdes og utvikles av BIBSYS.

Gå til BIBSYS Brage

BragekonsortietInformasjon
og pristilbud
Hjelp