Brage - åpent institusjonsarkiv

Som deltaker i Bragekonsortiet får institusjonen sitt egne åpne arkiv for effektiv tilgjengeliggjøring av forsknings- og studentarbeider gjennom tjenesten BIBSYS Brage. Institusjonsarkivet kan også brukes for å gi åpen tilgang til datasett, lydopptak, filmer og annet materiale som er produsert ved institusjonen.

Institusjonsarkivet kan integreres mot andre tjenester for utveksling av metadata og fulltekst. Brukere av CRIStin kan laste opp filer til metadataposter i CRIStin for publisering i institusjonsarkivet.

Med tjenesten BIBSYS Brage er det enkelt å innfri krav om åpen tilgang til forskningsresultater fra de som finansierer forskningen. Innholdet i et åpent institusjonsarkiv får økt synlighet gjenom indeksering i søkemotorer og Open Access-baser. Statistikkfunksjoner gir informasjon om besøk og om nedlasting av filer.

BIBSYS Brage er basert på DSpace som er åpen kildekode i stadig utvikling. BIBSYS Brage har både norsk og engelsk brukergrensesnitt. Drift, vedlikehold og utvikling gjøres av BIBSYS

BIBSYS Brage er et tilbud til norske universitet, høgskoler, forskningsinstitutter og andre institusjoner med statlig finansiering.

Gå til BIBSYS Brage

Bragekonsortiet Brosjyre Informasjon
og pristilbud