Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Direktoratet har fått nye nettsider - oppdatert informasjon finner du på www.unit.no.

Arbeidsgruppen for Resource Management

Arbeidsgruppen har følgende mandat:

  • Gi råd til BIBSYS-konsortiet angående katalogiseringsregler og praksis, bibliografiske standarder (formater) og systemfunksjonalitet.
  • Følge opp Nasjonalbibliotekets anbefalinger angående katalogiseringsregler og standarder og gi råd til BIBSYS-konsortiet om disse.
  • Høringsinstans i forbindelse med systemtilpasninger i Alma.
  • Følge med på Release notes fra Ex Libris og gi råd til BIBSYS-konsortiet om eventuelle nye konfigurasjoner, o.l.
  • Svare på spørsmål fra brukerne som kommer inn via Verktøykasse for katalogisering/epost til gruppa.
  • Bistå i å svare på supportsaker når det trengs

Årsplan for arbeidsgruppen

Medlemmer:

Anne Munkebyaune (leder), Unit
Frank Berg Haugen, Nasjonalbiblioteket
Ane S. Grydeland, UiT Norges Arktiske Universitet
Ketil Falck, Universitetsbiblioteket Bergen
Johan A. S. Jørgensen, Universitetsbiblioteket Oslo
Bjørge Vestli, Kunsthøgskolen i Oslo
Bente Røren, MF vitenskapelig høyskole

Kontakt:

Har du spørsmål eller synspunkter til arbeidsgruppa kan du skrive til resourcemanagement@bibsys.no.