Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Direktoratet har fått nye nettsider - oppdatert informasjon finner du på www.unit.no.

Rådgivende gruppe for BIBSYS-konsortiet

Retningslinjene for BIBSYS-konsortiet gjør rede for oppnevning av
Rådgivende gruppe og dennes arbeidsoppgaver.

Medlemmer

  • Leder: Håvard Kolle Riis, underdirektør, Universitetet i Oslo
  • Nestleder: Hilde Høgås, seksjonsleder, Nasjonalbiblioteket
  • Anita Bergsvenkerud, seniorbibliotekar BI
  • Hilde Trygstad, leder av bibliotek, læringssenter og historisk arkiv, VID vitenskapelige høgskole
  • Mona Magnussen, seksjonssjef, UiT Norges arktiske universitet
  • Rune Brandshaug, biblioteksjef, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet
  • Karin Cecilia Alexandra Rydving, seksjonssjef, Universitetet i Bergen