Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Direktoratet har fått nye nettsider - oppdatert informasjon finner du på www.unit.no.

BIBSYS-konsortiet

BIBSYS-konsortiet består av 82 norske fag- og forskningsbibliotek fra blant annet UH-sektoren og instituttsektoren. Formålet med konsortiet er å samarbeide om en felles bibliotekkatalog. Units oppgave er å sikre at BIBSYS-konsortiet får gode og kostnadseffektive bibliotektjenester levert gjennom tjenestene Alma og Oria og andre biblioteksrelaterte tjenester. Tjenester Unit leverer og utvikler er et felleseie for de institusjoner som deltar i konsortiet.

BrukermedvirkningBli deltaker Oversikt over
deltakere