Prosjektet Nytt biblioteksystem

Prosjektet Nytt biblioteksystem er ferdigstilt, og alle deltakerne i Biblioteksystemkonsortiet hadde ved inngangen til 2016 tatt i bruk det nye biblioteksystemet fra BIBSYS som er basert på produktet Alma fra Ex Libris.

Systemskiftet fra BIBSYS Biblioteksystem til Alma foregikk i flere faser, og institusjonene var inndelt i 10 puljer for overgang til produksjon.
Oversikten over puljene finner dere her.

Systemskifte til Alma

Alma-kurset - dokumentasjon og informasjon om modulene i Alma
Systemskifte til Alma - milepæler høsten 2015
Alma i betafasen - informasjon om betafasen
Tidsplan – overordnet tidsplan for perioden våren 2014 til høsten 2015
Tidsfrister - for lokale prosjektledere
Innføring – hvordan blir Alma introdusert i den enkelte institusjon
Opplæring – hvordan får den enkelte medarbeider nødvendig opplæring i bruken av Alma
Datamigrering - flytting av data til Alma
Produktet Alma – generelt om produktet Alma
Systemløsning –  Alma satt inn i vår sammenheng
Organisering – prosjektorganisasjonen og medlemmer i prosjektgruppen
Bakgrunn – kort om prosjektets historie

Nyhetssaker knyttet til Nytt biblioteksystem

Bli kjent med Marc 21

Videoopptak fra Alma-seminaret 16. juni 2014