Biblioteksystem

Biblioteksystemet, som er basert på produktet Alma fra Ex Libris, er et internasjonalt system hvor du bl.a. kan foreta bestilling, registrering og innkjøp, budsjettkontroll og administrere e-ressurser.

Biblioteksystemet benyttes av de fleste norske fag- og forskningsbibliotek, som er organisert i et konsortium.

Biblioteksystem- konsortietInformasjon om deltakelse Prosjektet Nytt biblioteksystem