Våre produkter

Søketjeneste

Søketjenesten Oria er en felles portal til det samlede materialet som finnes ved norske fag- og forskningsbibliotek, supplert med en mengde elektronisk materiale fra åpne kilder.

Biblioteksystem

Biblioteksystemet, som er basert på produktet Alma fra Ex Libris, er et internasjonalt system hvor du bl.a. kan foreta bestilling, registrering og innkjøp, budsjettkontroll og administrere e-ressurser.

Åpent institusjonsarkiv

BIBSYS Brage gjør det enkelt å publisere og formidle din institusjons forsknings- og studentarbeider i et åpent institusjonsarkiv.

Nytt biblioteksystem

Prosjektet Nytt biblioteksystem er ferdigstilt, og alle deltakerne i Biblioteksystemkonsortiet hadde ved inngangen til 2016 tatt i bruk det nye biblioteksystemet fra BIBSYS som er basert på produktet Alma fra Ex Libris.

MOOC-plattformer og -portal

BIBSYS har laget portalen mooc.no for å gi en samlet oversikt over alle norske MOOCs, uavhengig av hvilken plattform de benytter.

Digitale LæringsRessurser - DLR

BIBSYS DLR – er en skybasert tjeneste for digitale læringsressurser som gjør det enkelt å benytte de samme læringsressursene flere steder, på tvers av emner, programmer, systemer og institusjoner.

Nye produkter

BIBSYS leverer løsninger for deling og gjenfinning av data for forskning, undervisning og læring, der en naturlig del av denne virksomheten er å få frem nye løsninger.