Våre produkter

Våre tjenester

Alma - biblioteksystem

Alma er et moderne biblioteksystem som inneholder alle funksjoner som trengs for å drifte et bibliotek. Det er et innholdsrikt system med mange muligheter innen konfigurasjon og tilpasning av arbeidsflyt.

Oria - søketjeneste

Søketjenesten Oria gir en enhetlig tilgang til materiale som bøker, elektroniske bøker, tidsskrifter, elektroniske tidsskrifter, dokumenter, artikler, musikk og filmer.

Brage - åpent institusjonsarkiv

BIBSYS Brage gjør det enkelt å publisere og formidle din institusjons forsknings- og studentarbeider i et åpent institusjonsarkiv.

DOI - gjør forskningen synlig

Kunnskapsdepartementet har gitt BIBSYS rollen som nasjonal tilbyder av persistente identifikatorer. Som medlem av DataCite kan BIBSYS utstede DOI-er i Norge.

DLR - Digitale Læringsressurser

BIBSYS DLR – er en skybasert tjeneste for digitale læringsressurser som gjør det enkelt å benytte de samme læringsressursene flere steder, på tvers av emner, programmer, systemer og institusjoner.

MOOC-plattformer og -portal

BIBSYS har laget portalen mooc.no for å gi en samlet oversikt over alle norske MOOCs, uavhengig av hvilken plattform de benytter.