Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Direktoratet har fått nye nettsider - oppdatert informasjon finner du på www.unit.no.

Unit – nytt direktorat for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Kunnskapsdepartementet har samlet IKT-kompetanse i Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. Unit skal hjelpe universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner med å nå sine mål.

Unit nytt direktorat for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Direktoratet har ansvar for nasjonal samordning og forvaltning av IKT i universitets- og høyskolesektoren, og leverer allerede et bredt spekter av tjenester til forskning og høyere utdanning.

Unit vil ta en sentral rolle i oppfølgingen av regjeringens digitaliseringspolitikk.

– Vi ble opprettet fra årsskiftet, og vi har prioritert å opprettholde god kvalitet på våre eksisterende tjenesteleveranser, samtidig som vi etablerer en felles organisasjon og utreder våre nye ansvarsområder, sier direktør i Unit, Roar Olsen.

– Når vi nå har fått navn på plass, kan vi gå bredere ut og informere om rollen vår og de tjenestene og oppgavene vi har ansvar for.

Direktoratet ble etablert av Kunnskapsdepartementet allerede 1. januar 2018, og har inntil det fikk navn blitt omtalt som Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan. Unit er en sammenslåing av BIBSYS, CERES og deler av Uninett. Direktoratet har cirka 200 ansatte og 505 millioner kroner i samlet omsetning. Det forvalter avtaler for 700 millioner kroner og betjener 230 virksomheter innen høyere utdanning, forskning og formidling. Unit har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor i Oslo.

Postet i Uncategorized