Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Direktoratet har fått nye nettsider - oppdatert informasjon finner du på www.unit.no.

Oppsummering seminar om pensumlistesystemer

Seminaret om pensumlistesystemer ble avholdt den 19. oktober ved Handelshøyskolen BI. Dette er en oppsummering av seminaret og en beskrivelse av den videre prosessen med å etablere pensumlistesystemer som en tjeneste i konsortiet. Presentasjonene som ble vist under første del av seminaret er lenket opp under.

Introduksjon v/Jone Thingbø, BIBSYS

Hvorfor trenger vi pensumlistesystemer? v/Håvard kolle Riis, UiO

Talis reading lists på BI, v/Kristin Danielsen, Handelshøyskolen BI

Presentasjon av LegantoLeganto brochure

Presentasjon fra Talis | Presentasjon fra Talis m/video (stor fil: 300 MB) | Talis Digitized Content

Hovedinntrykk fra seminaret

Vårt hovedinntrykk fra seminaret er positivt, vi fikk belyst ulike sider rundt pensum og ikke minst fikk vi to produktdemonstrasjoner. Det kom tydelig fram at det er behov for en stor ryddejobb ute på institusjonene, og at et pensumlistesystem kan være en hjelp i denne prosessen. Gjennom erfaringsdeling og kommentarer ble det poengtert at et pensumlistesystem vil gi merverdi for studentene som blant annet kan bruke pensumlistene som en læringsressurs, for faglærer som enkelt kan lage gjenbrukbare pensumlister og biblioteket som kan foreta bestillinger direkte i biblioteksystemet. Til slutt så vi at slike system legger til rette for internt samarbeid og god kommunikasjon rundt pensumhåndtering. Vi håper dere alle fikk et godt utbytte av dagen, slik at dere kan bidra med å avklare hvordan deres institusjon skal jobbe for å ta pensumlistehåndteringen et steg videre.

Oppsummeringen konkluderte med at det fortsatt er interesse for å anskaffe et digitalt pensumsystem og at det er ønskelig at BIBSYS arbeider videre med å anskaffe et slikt system på vegne av institusjonene i BIBSYS Biblioteksystemkonsortium.

Tentativ tidsplan for veien videre

Institusjonene iverksetter en prosess for å framskaffe interne avklaringer og forankringer, samtidig som BIBSYS fortsetter med å forberede en felles anskaffelse. Vi har satt opp et forslag på en tentativ tidsplan, som vi gjerne mottar tilbakemelding på.
Anskaffelse

  • 4. kvartal 2015 - beslutning i BIBSYS ledergruppe basert på råd fra Rådgivende gruppe og UHR om å gå videre med prosessen
  • 1. kvartal 2016 - ferdigstille kravspesifikasjon og definere anbudsprosess
  • 1. og 2. kvartal 2016 - anbudsprosess og valg av leverandør
  • 2. og 3. kvartal 2016 - oppsett av systemer

Implementering

Herfra velger institusjonen selv hvordan og når de vil ta i bruk systemet, men en mulig tidsplan kan se slik ut:

  • 3. og 4. kvartal 2016 - betafase
  • 1. og 2. kvartal 2017 - første institusjoner/kurs tar i bruk pensumlistesystemet
  • 3. kvartal 2017 - full bruk av systemet

Arbeidsgruppe

For at vi skal anskaffe et så godt produkt som mulig og for at BIBSYS skal kunne komme videre i prosessen, er det ønskelig å få bistand til å ferdigstille kravspesifikasjonen basert på veiledende kravspesifikasjon hentet fra prosjektrapporten Digitalt pensumsystem. Ta kontakt med oss om du/din institusjon ønsker å bli med på dette arbeidet.

Suksesskriteriet

For at pensumlistesystemet skal bli en realitet og en suksess er det viktig at innføringen blir forankret i institusjonen dvs hos; ledelsen, studieadministrasjon, IT-avdelingen, biblioteket og de faglige ansatte. Det ble poengtert fra leverandørene og fra deltakere at den største utfordringen blir å få faglæreren involvert. Dette arbeidet bør starte så raskt som mulig slik at vi sammen kan bidra til et løft rundt pensum som vil gi bedre og lettere tilgang til pensum for studentene.

Tilbakemelding

Vi ønsker tilbakemelding på foreslått tidsplan, både på aktiviteter og tidsforløp. I tillegg ønsker vi tilbakemelding om dere ønsker å delta i arbeidsgruppen.

Tilbakemeldingene sendes til BIBSYS brukerstøtte (support@bibsys.no).