Om BIBSYS

Kontakt

BIBSYS Administrasjon
Telefon: 958 24 000
E-post: [email protected]
Adresse: Teknobyen Innovasjonssenter, Abelsgate 5, 4. etasje
Postadresse: 7491 TRONDHEIM

Kva gjer vi?

Vi skaffar, utviklar og driv fellessystem for utdanning- og forskningssektoren. Arbeidet vårt skal bidra til auka samarbeids- og integrasjonsløysingar mellom institusjonane utdanning- og forskningssektoren.

Kven er vi?

Vi er eit forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Styret som er oppnemnt av Kunnskapsdepartementet har det overordna ansvaret for verksemda.

Vedtekter

Vedtektene for BIBSYS er fastsett av Kunnskapsdepartementet 28. mars 2007, og vart sist endra 21. desember 2011.

Strategi

BIBSYS’ strategi 2014-2017 har som utgangspunkt å bidra til velfungerande forskning og høgare utdanning med løysingar og tenester som gjev høg kvalitet og ei effektiv utnytting av ressursar og resultat.

Jobbe i BIBSYS?

BIBSYS brukar tenester frå Jobbnorge for kunngjering av alle ledige stillingar. Du finn ledige stillingar hjå BIBSYS ved å sjå på Jobbnorge sine nettsider, velje jobbsøkar og deretter søke etter BIBSYS.

Årsrapportar

Årsrapportar for BIBSYS

Tildelingsbrev frå Kunnskapsdepartementet

Tildelingsbrev frå Kunnskapsdepartementet