Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Direktoratet har fått nye nettsider - oppdatert informasjon finner du på www.unit.no.

Testinstanser Oria

Klikk her for å gå til det nye grensesnittet

Testinstanser

Institusjon Testinstans
Akershus universitetssykehus HF https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=AHUS&afterPDS=true
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=AHO&afterPDS=true
Atlantis Medisinske Høgskole https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=AMH&afterPDS=true
Bane NOR https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=JBV&afterPDS=true
Bergen ressurssenter https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=BRC&afterPDS=true
Bioforsk Plantehelse https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=PFP&afterPDS=true
Departementenes Servicesenter https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=DEPSS&afterPDS=true
Det Norske Nobelinstitutt https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=NOBEL&afterPDS=true
Det teologiske Menighetsfakultet https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=MF&afterPDS=true
Diakonhjemmet Sykehus https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=DIASYK&afterPDS=true
Dronning Mauds Minne Høgskole https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=DMMH&afterPDS=true
Erfaringskompetanse innen psykisk helse https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=ERFKOMP&afterPDS=true
Fiskeri- og kystdepartementet https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=FIDEP&afterPDS=true
Fiskeridirektoratet https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=FISKDIR&afterPDS=true
Forsvarets forskningsinstitutt https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=FFI_BIBL&afterPDS=true
Forsvarets høgskole https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=FHS&afterPDS=true
Glomdalsmuseet https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=GLOMDAL&afterPDS=true
Høgskolen i Østfold https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=HIO&afterPDS=true
Høgskulen på Vestlandet https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=HIB&afterPDS=true
Høgskolen i Innlandet https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=HH&afterPDS=true
Høgskolen i Molde https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=HIM&afterPDS=true
Høgskolen i Oslo og Akershus https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=HIOA&afterPDS=true
Høgskolen i Sørøst-Norge https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=HIT&afterPDS=true
Høgskulen i Volda https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=HVO&afterPDS=true
Høyskolen Kristiania https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=MH&afterPDS=true
Høyskolen Diakonova https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=DIAKONHS&afterPDS=true
Handelshøyskolen BI https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=BI&afterPDS=true
Helse Fonna HF https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=FONNA&afterPDS=true
Helse Møre og Romsdal HF https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=MOLDESYK&afterPDS=true
Helsedirektoratet https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=SHDIR&afterPDS=true
HL senteret https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=GRANDE&afterPDS=true
Husbanken https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=HUSBANK&afterPDS=true
Institutt for energiteknikk https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=IFE&afterPDS=true
Justis- og beredskapsdepartementet https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=JUSDEP&afterPDS=true
Konkurransetilsynet https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=KT&afterPDS=true
Kriminalomsorgens utdanningssenter https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=KRUS&afterPDS=true
Kunsthøgskolen i Bergen https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=KHIB&afterPDS=true
Kunsthøgskolen i Oslo https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=KHIO&afterPDS=true
Lovisenberg diakonale høgskole https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=LOVISHS&afterPDS=true
Maihaugens bibliotek https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=MAIHAUG&afterPDS=true
Mangfolds- og migrasjonsbiblioteket https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=MIGRDIR&afterPDS=true
Museum Stavanger https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=STAVMUS&afterPDS=true
Nasjonalbiblioteket https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=NB&afterPDS=true
Nasjonalt folkehelseinstitutt https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=FOLKHELS&afterPDS=true
NIFU Biblioteket https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=NIFU&afterPDS=true
NILU - Norsk institutt for luftforskning https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=NILU&afterPDS=true
NINA https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=NINA_DN&afterPDS=true
NLA Høgskolen https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=NLA&afterPDS=true
NMH https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=NMH&afterPDS=true
NOFIMA A/S https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=MATFORSK&afterPDS=true
Nord Universitet https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=UBIN&afterPDS=true
Norges Bank https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=NBANK&afterPDS=true
Norges Forskningsråd https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=NFR&afterPDS=true
Norges Handelshøyskole https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=NHHB&afterPDS=true
Norges idrettshøgskole https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=NIH&afterPDS=true
Norges Informasjonsteknologiske Høgskole https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=NITH&afterPDS=true
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=NMBU&afterPDS=true
Norsk Folkemuseum https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=FOLKEMUS&afterPDS=true
Norsk institutt for vannforskning https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=NIVA&afterPDS=true
Norsk Oljemuseum https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=NOM&afterPDS=true
Norsk Polarinstitutt https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=NPOLAR&afterPDS=true
Norsk skogfinsk museum https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=SKOFIMUS&afterPDS=true
Norsk Teknisk Museum https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=TEKNMUS&afterPDS=true
Norsk Treteknisk Institutt https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=TRETEKN&afterPDS=true
NTNU Universitetsbiblioteket https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=NTNU_UB&afterPDS=true
Nynorsk kultursentrum https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=AASENTUN&afterPDS=true
Oslo universitetssykehus https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=OUS&afterPDS=true
Politihøgskolen https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=POLITIHS&afterPDS=true
Regionsenter for barn og unges psykiske helse https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=RBUP_OS&afterPDS=true
Riksantikvaren https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=RIKSANT&afterPDS=true
Sámedikki girjerádju/Sametingets bibliotek https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=SAMBIB&afterPDS=true
Sámi allaskuvla/Sámi University College https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=SAMALL&afterPDS=true
Sørlandet sykehus HF https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=SSHF&afterPDS=true
SINTEF Biblioteket Fvn 1 https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=SINTEF&afterPDS=true
SINTEF Byggforsk https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=NBI&afterPDS=true
SINTEF Energi AS https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=SINTEF_E&afterPDS=true
Skog og landskap https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=NISK&afterPDS=true
Statens institutt for forbruksforskning SIFO https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=FORBRUK&afterPDS=true
Statens institutt for rusmiddelforskning https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=SIRUS&afterPDS=true
Statistisk sentralbyrå https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=SSB&afterPDS=true
Statped bibliotek https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=BREDK&afterPDS=true
Stavanger Universitetssjukehus https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=ROGASJUK&afterPDS=true
Stortingsbiblioteket https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=STORTING&afterPDS=true
Sykehuset Østfold HF https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=OSTFSYK&afterPDS=true
Sykehuset Telemark HF https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=TELSYK&afterPDS=true
UiT - Norges arktiske universitet https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=UBTO&afterPDS=true
Universitetsbiblioteket i Agder https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=UBA&afterPDS=true
Universitetsbiblioteket i Bergen https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=UBB&afterPDS=true
Universitetsbiblioteket i Oslo https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=UBO&afterPDS=true
Universitetsbiblioteket i Stavanger https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=UBIS&afterPDS=true
Universitetssenteret på Svalbard AS https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=UNIS&afterPDS=true
Vea - Statens fagskole https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=VEA&afterPDS=true
Vegdirektoratet https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=VEGDIR&afterPDS=true
Vestre Viken HF https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=BUSKSYK&afterPDS=true
VID vitenskapelige høgskole https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=DIAKON&afterPDS=true