FAQ for Oria

Når de bibliografiske postene ble overført til Alma fikk de nye "objektID" i Alma. Det betyr at lenker som slår opp på et bestemt objektID i Oria ikke vil få treff da posten har fått en ny hoved-ID (Alma MMS-ID). De gamle objektID'ene er gjort søkbare i Oria så det er mulig å få treff ved å endre søkesyntaksen/strukturen på lenken.

Lenker på formen:

http://bibsys-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?docId=BIBSYS_ILS121583228&vid=XXXX

eller

http://bibsys-primo.hosted.exlibrisgroup.com/XXXX:default_scope:BIBSYS_ILS121583228

vil ikke lenger gi treff.

Lenkene må endres til å være på denne formen:

http://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/dlSearch.do?institution=XXXX&vid=XXXX&search_scope=default_scope&query=lsr09,contains,YYYYYYYYY

der XXXX byttes ut med kortformen til Oria-instansen i store bokstaver og YYYYYYYYY byttes ut med det gamle objektID'et.

Eventuelt kan man bruke denne lenkesyntaksen:

http://www.oria.no/?sokeindeks=lsr09&vid=XXXX&search=YYYYYYYYY

Når du har søkt opp en post klikker du på fanen «Send til». Her har du mulighet til å eksportere postene i ulike format til ulike verktøy.

Du kan bruke Oria som lagringssted for metadata o bøker og annet materiale. Ved å klikke på Stjerne-ikonet foran et dokument legges posten i "Lagrede treff". Du kan også lagre hele den siden (trefflisten) du er inne på ved å klikk på lenken «Legg hele siden til lagrede treff».

For å lagre resultatet til neste gang du bruker Oria må du være logget på, hvis ikke huskes de algrede treffene kun så lenge du er inne i Oria.

Du logger på ved å klikke på «Logg på» øverst i høyre hjørne. Hvis du finner din institusjon i nedtrekksmenyen på påloggingssiden kan du logge på med ditt vanlige brukernavn og passord på institusjonen. Hvis du ikke finner institusjonen må du velge BIBSYS som institusjon. Du må da logge inn med din låntagerID og BIBSYS-passord. Hvis du ikke har passord kan det bestilles på denne siden: https://secure.bibsys.no/FeideBrukerPassord/index.php?cmd=forgotpass

Når en låner klikker seg videre fra én Oria-instans til en annen, opprettes det en ny låntakerID i instans nummer to. For å unngå direkte bestillinge fra låner til denne institusjonen, plasseres låneren automatisk en låntaker-gruppen "temporary primo users".  Denne låntakergruppen har ingen kobling til en ToU i Alma, og bruker derfor default ToU som ikke åpner for utlån. Det er ikke ønskelig at det legges lån på brukere som lligger i denne brukergruppen. Vi benytter oss derfor av visningen av "Policy description" i Oria:

For noen institusjoner er det allerede opprettet en kobling, men utlånstiden som vises er standard utlånstid for fjernlån i konsortiet.For å bytte ut dette med å kun vise "til utlån", følg prosedyren under.

Trinn 1: Opprett en ny policy

- Gå til Advanced Policy Configuration under Fulfillment configuration menu

- Add Fulfillment Policy

- Due Datenewpolicy

- Angi et meningsbærende navn og sett inn det som skal vises i Oria som Policy Description

- Save

Trinn 2: Opprett en ny ToU

- Fra Fulfillment Configuration Menu:

- Terms of Use And Policies

- Add Terms of Use

- Loan

tou

- Velg Loanable og den Policien du har lagd.

- Save

Trinn 3: Opprett en ny fulfillment unit rule

- Fra Fulfillment Configuration Menu: Fulfillment Units

- Gjenta følgende operasjon for alle fulfillment units som tillater lån.

- Velg Fulfillment Unit (eksempel: Vanlig)

- Fulfillment Unit Rules

- Rule Type: Loan

- Add Rule

- Gi et navn

- Input Parameters: User Group  = Temporary Primo Users

- Add Parameter

- Output Parameters: Velg riktig ToU

rule

- Save

Tilleggstrinn for institusjoner som får feil utlånstid:

- Finn Fulfillment Unit Rule med navn "4 Weeks temporary user", og slett denne.