Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Direktoratet har fått nye nettsider - oppdatert informasjon finner du på www.unit.no.

Aktivering av søkekilder

Når man søker i Oria søker man i et på forhånd definert sett av søkekilder. Grovt sett kan man dele inn søkekildene i to grupper; de som er gratis tilgjengelige og de der tilgang til fulltekst krever abonnement.

I utgangspunktet er alle søkekilder aktivert. Hensikten med dette er å gjøre det mulig for sluttbruker å finne relevante artikler uavhengig av om biblioteket har tilgang eller ikke. Dette er for å muliggjøre kopibestillinger o.l. Det er dog lagt inn en filtrering i Oria som sjekker om institusjonen har tilgang til fullteksten før resultatet presenteres for sluttbrukeren. Denne filtreringen går gjennom lenketjeneren i Alma. Hvis det ikke er registrert noe aktivt abonnement i Alma vil ikke artiklene fra denne kilden vises til sluttbruker før hun eventuelt velger å også vise artikler institusjonen ikke har fulltekst-tilgang på. Dette er et valg i venstre kolonne ved siden av trefflisten.

Basert på den antagelsen at dersom institusjonen har betalt for tilgang til en database og har et aktivt abonnement i Alma så er det ønskelig at sluttbruker kan få treff fra kilden, har BIBSYS aktivert alle tilgjengelige abonnementsdatabaser på sentralt nivå. De er med andre ord automatisk aktivert på vegne av alle institusjoner i konsortiet.

Det eneste institusjonene trenger å ta stilling til er om man ønsker å utelukke enkelte fritt tilgjengelige ressurser eller ikke. Alle disse er også pr default aktivert, men på lokalt nivå slik at institusjonen selv kan velge om søkekilden skal være aktiv eller ikke.

Se detaljert veiledning (pdf)

Merk at det tar minimum 4, maksimalt 10 dager før en endring i aktivering av søkekilder får effekt i Oria.