FAQ for Leganto

Maler, eller templates, opprettes av biblioteket.

Man må lage en vanlig pensumliste med seksjoner, og lagre denne som mal:

Leganto og Oria vil være tett integrert. Fra Leganto vil du kunne søke i Oria for å hente poster som skal inngå på pensumlisten (lokalt og fra PCI).

Alle lokale poster som inngår i en pensumliste vil bli merket med kurskode, kursnavn, foreleser og avdeling. Vi har lagt inn en konvertering til PNX-formatet slik at det legges på en visning i detaljer om pensumtilhørighet (kurskode og navn), samt at man kan søke etter kurskode og navn i enkelt og avansert søk (egne indekser) og få poster som tilhører den bestemte koden. Det er også laget egne fasetter som gjør det mulig å avgrense en trefflsite på tilhørighet til et kurs. Visning og fasetter vil bli knyttet til den enkelte institusjon slik at den bestemte Oria-instansen kun får opp data for sin institusjon. Vi har pr nå ikke laget mappinger for foreleser, men det kan diskuteres.

Skulle det være behov for det kan vi lage f.eks. ekstra materialtyper som lar deg skille ut det som er pensum av den lokale litteraturen. Her er vi fleksible basert på de behovene som spilles inn.

I listemenyen må du trykke på "Alternativer for tilknyttning til studieemne", og deretter "Knytt denne lista til et studieemne".

Du kan fjerne emnet fra lista i samme meny.

Ja, en pensumliste kan lett dupliseres:

Kommentarene er synlige på hver referansen.

Foreleseren kan deaktivere denne funksjonen. Dette vil gjelde for hele lista: