Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Direktoratet har fått nye nettsider - oppdatert informasjon finner du på www.unit.no.

Presentasjoner fra BIBSYS

  • BIBSYS og Universitetsbiblioteket i Oslo arrangerte Alma fjernlånsseminar onsdag den 8. juni på Universitetet i Oslo
    Opptak av seminaret