Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Direktoratet har fått nye nettsider - oppdatert informasjon finner du på www.unit.no.

Bruk av tjenesten BIM

Sist endret: 2017-03-31

Nytt: Mobilnummer er ikke lengre obligatorisk. Og Internett Explorer kan brukes.

BIM (BIBSYS ID Management) er den enkleste veien til BIBSYS Feide.

Logg på BIM: https://bim.bibsys.no/bimServices/index.jsp

BIM er spesielt aktuell for å registrere låntakere som skal ha BIBSYS FeideID, f.eks. walk-in-users, eller  studenter og ansatte som ikke har/får institusjons Feide-ID, f.eks. ved sykehus. I tillegg institusjoner som bruker BIBSYS FeideID for alle låntakere.
Men BIM er også nyttig for både registrering og endring av låntakere som har institusjons-FeideID.
Med BIM får man ett sted å starte denne registreringen, en form for grovregistrering. Etterpå kan opplysningene finjusteres i Alma.

BIM krever pålogging med Feide, enten med BIBSYS Feide eller institusjonens egen Feide-instans, og pålogging må skje av en Alma User-Administrator eller User Manager ved institusjonen.

Ta om nødvendig kontakt med Feide-Administrator ved din institusjon for å aktivere tjenesten. Når dette er gjort, kommer institusjonsnavnet inn i oversikten over institusjoner i
"Velg tilhørighet", se nedenfor:

BIM

I BIM brukes begrepet 'Enkeltpersoner' om personer som verken er studenter eller ansatte ved institusjonen, men som kun skal ha tilgang til lån ved biblioteket, heretter kalt walk-in-users.

En ny låntaker som registreres i BIM (og som ikke har Feide-ID fra før) blir umiddelbart opprettet i BIBSYS Feide-instansen. Deretter må låntakeren få tildelt et passord. Dette gjøres ved å fylle inn låntaker-id i web-skjemaet «Glemt/hent passord»:
https://secure.bibsys.no/FeideBrukerPassord/index.php?cmd=forgotpass
Da blir det automatisk sendt epost med passord og brukernavn til låntakeren.
Deretter er låntakeren klar i Alma/Oria.

Søk og endring av data for låntakere:

BIM støtter låntakersøk og visning av låntakerinformasjon på tvers av institusjonene. Ved søk kan navn, låntaker-ID, Feide-ID og personnummer brukes. Endring av låntakerinformasjon krever rolle som Alma User Administrator eller User Manager i institusjonen som det ønskes gjennomført endring i.

Se veiledning for registrering av nye låntakere med BIM