Get Adobe Flash player
Startsiden EN    
Ontologier i kulissene-en del av den semantiske web (arr. 48)


Foredragsholdere:
- Lisbeth Eriksen, hovedbibliotekar, UBMB
- Sigrun Espelien Aasen, forskningsbibliotekar, Helsebiblioteket
 -Asgeir Rekkavik, førstekonsulent, Deichmanske bibliotek
- Kjersti Feiring Myrtrøen, leder Bibliografiske tjenester, Biblioteksentralen AL

Bibliotek har lang erfaring med emneord, tesauruser og klassifikasjonssystemer. Kommer disse inn under ontologibegrepet, og kan de bidra i den sematiske web? Kan lure ting gjøres med dem? Har Ranganathan og Foskett fortsatt aktualitet? Lisbeth Eriksen, UBMB orienterer om hva begrepet "ontologier" innebærer, og vil formidle nytt og interessant stoff om ontologier og praktisk bruk. F. eks kan ontologibegrepet knyttes til fasettert klassifikasjon.

Sigrun Espelien Aasen, Helsebiblioteket, informerer om prosjektet "Norsk oversettelse av MeSH tesaurus". MeSH tesaurus (fra NLM) er oversatt til flere språk, bl. a. svensk. Vokabularet i MeSH inngår som en del av "Unified Medical Language Systems" (UMLS) http://www.nlm.nih.gov/research/umls/ , hvilket åpner for samspill med internasjonale vokabularer og klassifikasjonssystemer innen medisin og helsefag.

Asgeir Rekkavik, Deichmanske bibliotek viser emneportalverktøyet Sublima, og forteller om hvordan semantisk web teknologi er tatt i bruk i forhold til emnestrukturering. Sublima er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk digitalt bibliotek i ABM-utvikling, Deichmanske bibliotek og Universitetsbiblioteket i Oslo.

Kjersti Feiring Myrtrøen, Biblioteksentralen viser BIBBI emner som en aktuell kilde å hente inn termer til en kommende norsk WebDewey. BIBBI emner utvikles og vedlikeholdes av Biblioteksentralen.
Arr.: NKKI