BIBSYS OAI og SRU med utlånstatus - testside

Dato: 2012-04-23, JEK
Oppdatert: 2012-09-18, JEK


OAI

MARC 21 embedded (fases ut)

Høsting av 50 poster i sesam-settet:
http://alfa-a.bibsys.no/oai/repository?verb=ListRecords&metadataPrefix=marcxchange&set=sesam&resumptionToken=lr~sesam~~~marcxchange~50:200

Oppslag på objid, ett eksemplar ikke til utlån:
http://alfa-a.bibsys.no/oai/repository?verb=GetRecord&metadataPrefix=marcxchange&identifier=oai:bibsys.no:biblio:920765211

Oppslag på objid, ett eksemplar utlånt:
http://alfa-a.bibsys.no/oai/repository?verb=GetRecord&metadataPrefix=marcxchange&identifier=oai:bibsys.no:biblio:952393026


Ny versjon: MARC 21 Bibliographic og Holdings pakket i MarcXchange Collection

Oppslag på objid
http://utvikle-a.bibsys.no/oai/repository?verb=GetRecord&metadataPrefix=marcxchange&identifier=oai:bibsys.no:collection:920765211SRU

Spørring mot fellesindeks:
http://alfa-a.bibsys.no/search/biblioholdings?version=1.1&operation=searchRetrieve&startRecord=1&maximumRecords=50&query=javascript

Oppslag på utlånt dokid:
http://alfa-a.bibsys.no/search/biblioholdings?version=1.1&operation=searchRetrieve&startRecord=1&maximumRecords=1&query=dokid=96sd01498

Oppslag på tapt eksemplar:
http://alfa-a.bibsys.no/search/biblioholdings?version=1.1&operation=searchRetrieve&startRecord=1&maximumRecords=1&query=dokid=76g042234

Oppslag på kassert eksemplar:
http://alfa-a.bibsys.no/search/biblioholdings?version=1.1&operation=searchRetrieve&startRecord=1&maximumRecords=1&query=dokid=78sd20393