Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Direktoratet har fått nye nettsider - oppdatert informasjon finner du på www.unit.no.

Canvas-plattformen

Canvas er en moderne læringsplattform som synes å få stadig flere tilhengere på grunn av mulighetene til et tett samspill med en rekke populære web-tjenester. Canvas er utviklet av selskapet Instructure som leverer produktet som en kommersiell skytjeneste. I tillegg er Canvas i det alt vesentlige tilgjengelig som åpen kildekode. Denne har bl.a. BIBSYS lastet ned og gjort tilgjengelig for generell utprøving samt ikke minst for å støtte utvikling og leveranse av de første MOOC-type kurs i Norge. I ettertid har BIBSYS også inngått avtale med Instructure om bruk av den kommersielle utgaven som nå er vår primære plattform for MOOC-type kurs.

Instructure leverer også en variant kalt Canvas.net som er en MOOC-portal og plattform for «ekte» MOOCer, dvs. helt åpne nettkurs. Denne muliggjør ingen institusjonsprofilering og i svært begrenset grad kombinasjon av helt åpne MOOCer og kurs med eksamen som gir studiepoeng.

Her følger introduksjonsvideoer om Canvas:

BIBSYS leverer Canvas til norske universitet og høyskoler:
https://bibsys.instructure.com/search/all_courses.

Her er et eksempel på MOOC basert på Canvas: https://bibsys.instructure.com/courses/125

Ta kontakt med BIBSYS for å lærertilgang til Canvas: mooc@bibsys.no