Biblioteksystemkonsortiet

Gjennom deltakelse i Biblioteksystemkonsortiet sikres brukerinstitusjonene medvirkning og innflytelse. Virksomheten er regulert av retningslinjer for biblioteksystemkonsortiet. Styret for BIBSYS har oppnevnt Rådgivende gruppe som skal gi råd til direktøren.

Bibliografisk gruppe er en rådgivende gruppe overfor BIBSYS for å sikre kvalitet på bibliografisk informasjon som registreres i BIBSYS tjenester.
De viktigste oppgavene for arbeidsgruppen er knyttet til regelverk for bibliografisk registrering og formater. De har utformet en egen verktøykasse for katalogisering.

DeltakereSpørsmål og svar Veiledninger