Aktuelt

ARKIV

Stenging av fjernlån

Flere av BIBSYS' konsortiebibliotek vil stenge for fjernlån i feriemånedene 2016. Her finner du en oversikt over bibliotek/utlånssted og varighet for stengingen.

Foreløpig program for IGeLU-konferansen 5.-7. september

Det er publisert et foreløpig program for IGeLU-konferansen som finner sted i Trondheim den 5. - 7. september. Se nettsidene for IGeLU 2016.

Hendelse

BIBSYS ble den 15. august varslet av en av medlemsinstitusjonene i Biblioteksystemkonsortiet om at låntakerdata på deres studenter var tilgjengelige på nettet via en av BIBSYS sine servere.

Alma fjernlånsseminar

BIBSYS og Universitetsbiblioteket i Oslo arrangerer Alma fjernlånsseminar onsdag den 8. juni på Universitetet i Oslo. Se opptak og presentasjoner.