Aktuelt

ARKIV

Nytt Discovery-verktøy

BIBSYS skal anskaffe et «discovery»-verktøy. Hva er egentlig et discovery-verktøy, og hva vil det bety for biblioteket og brukerne? I dag finner brukerne ofte informasjon via Google. I tillegg tilbys søk i BIBSYS Ask, det finnes A-Z inngang til databaser og tidsskrift, egen søkeboks for søk i institusjonelt arkiv og en annen boks for artikkelsøk. Les hele...

Nytt biblioteksystem for BIBSYS Biblioteksystemkonsortium

BIBSYS har i form av nyhetsbrev, BIBSYS-Nytt og seminarer/presentasjoner jevnlig informert Biblioteksystemkonsortiets medlemmer om fremdriften i prosjektet for nytt biblioteksystem. Som tidligere meddelt, har det siden høsten 2011 vært omfattende diskusjoner med OCLC for å avklare viktige spørsmål samt å lage en revidert tidsplan. Vi har nå kommet frem til en avklaring som følger: Joint Les hele...