Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Direktoratet har fått nye nettsider - oppdatert informasjon finner du på www.unit.no.

Åpen dag om Leganto

Åpen dag om Leganto ble arrangert på Universitetet i Sørøst-Norge i Drammen torsdag 14. juni med 50 deltakere.  Dagen startet med at Tamar Sadeh fra Ex Libris fortalte om hvilke fordeler Leganto gir institusjonen, foreleseren, studenten og biblioteket.
Deretter ga hun en demonstrasjon av systemet. Etter pausen fortsatte Tamar Sadeh med å fortelle om videre planer for Leganto.

Etter lunsj fikk deltakerne en orientering fra OsloMet v/Ann-Louise Skjager og fra Høgskolen i Molde v/Timo Brøyn og Vera Wulff Høstmark om implementeringen og erfaringer med Leganto ved institusjonene.

Asbjørn Risan fra Unit avsluttet dagen med å orientere om pensumlistekonsortiet og hvilken rolle Unit har i implementeringen av systemet.
Unit bidrar med støttetjenester (veiledninger, support), nasjonale tilpasninger og integrasjoner for Leganto, samt kontraktsadministrasjon og oppfølging av leverandør og deres forpliktelser.

Postet i Nyheter