Brukerstøtte
BIBSYS-konferansen

  • Påmelding til konferansen

    Påmeldingen er åpnet, og vi ønsker velkommen til to dager med et program som skal informere, inspirere og utfordre....
  • Innspill til programmet

    Programkomiteen har fått mange gode innspill til programmet. Vi takker for det! Vi har fått plass til flere av temaene i programmet, og jobber fortsatt med å få på plass innhold og finpusser på ...


Biblioteksystem
Åpent institusjonsarkiv
Søketjenesten Oria

Aktuelt

Ny og forbedret versjon av etikettutskrift

I den nye versjonen er det gjort en del endringer i reglene for tekstbryting, og malene for ulike klassifikasjonssystemer er utvidet til også å gi støtte for CR-klassifikasjon.

Selvbetjent utlånsstasjon basert på PC

På vegne av konsortiet har BIBSYS innhentet tilbud på en løsning for selvbetjent utlånsstasjon basert på PC. Løsningen er integrert med Alma, og basert på programvare levert av Bibliotekservice AS.

Stenging av fjernlån

Se nedenfor for en oversikt over bibliotek/utlånssted som er stengt for fjernlån og varighet for stengingen

Tidsplan for sammenslåing av data i Alma

Vi har gjennomført de fem første sammenslåingene av data i Alma. Arbeidet har vært et tett samarbeid mellom bibliotekene, BIBSYS og Ex Libris.