Brukerstøtte
BIBSYS-konferansen

  • Fortsatt mulig å melde seg på

    Det er fortsatt mulig å melde seg på konferansen. Programmet inneholder blant annet mange Alma-sesjoner, et spennende foredrag om verdens viktigste og mektigste internettfenomen og status for Oria....
  • Streaming og opptak fra konferansen

    Deler av konferansen vil streames, og det blir publisert opptak av sesjonene i etterkant av konferansen....


Biblioteksystem
Åpent institusjonsarkiv
Søketjenesten Oria

Aktuelt

Endringer på nettsidene

Vi oppdaterer nettsidene for at det skal bli enklere å finne informasjonen du trenger.

BIBSYS-konferansen 14. og 15. mars

BIBSYS-konferansen nærmer seg, og det er fortsatt mulig å melde seg på. Se konferansens nettsider for program og påmelding

Rapport for avregning av kopibestillinger

BIBSYS har sammen med universitetsbibliotekene satt opp en rapport for avregning av kopibestillinger mellom bibliotekene.

Ny og forbedret versjon av etikettutskrift

I den nye versjonen er det gjort en del endringer i reglene for tekstbryting, og malene for ulike klassifikasjonssystemer er utvidet til også å gi støtte for CR-klassifikasjon.