BIBSYS-konferansen

  • Videreføring av BIBSYS-konferansen

    Fra 1. januar 2018 blir BIBSYS, CERES og deler av UNINETT samlet i et nytt tjenesteorgan for forskning og høyere utdanning. Arbeidet med å etablere virksomheten pågår og sammenslåingsprosessen vi...
  • Takk for alle innspill til programmet

    – Programkomiteen takker for alle gode innspill til programmet. De fleste innspillene har vi fått plass til, og andre har vi tatt vare på for å ta det videre senere, sier leder av programkomi...


Alma biblioteksystem
Brage åpent institusjonsarkiv
Oria søketjeneste

Aktuelt

Direktør for nytt tjenesteorgan på plass

Kongen i Statsråd har fredag 15. desember bestemt at Roar Olsen tilsettes som direktør i Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan for forskning og høyere utdanning.

BIBSYS, CERES og deler av UNINETT slås sammen 1. januar 2018

Fra 1. januar 2018 blir BIBSYS, CERES og deler av UNINETT samlet i et nytt tjenesteorgan for forskning og høyere utdanning. 

BIBSYS i skyen

- Etter at Alma var innført som en skytjeneste, bestemte vi oss også for å flytte drift av gjenstående tjenester fra eget datarom over til skytjenester, forteller Sigrid Smedsrud, seksjonsleder i BIBSYS.

BIBSYS Beklager

Oppdatering torsdag 7.12 kl. 10:00: Alle våre tjenester er nå i stabil drift etter gårsdagens problemer.