Brukerstøtte
BIBSYS-konferansen

  • Påmelding til konferansen

    Påmeldingen er åpnet, og vi ønsker velkommen til to dager med et program som skal informere, inspirere og utfordre....
  • Innspill til programmet

    Programkomiteen har fått mange gode innspill til programmet. Vi takker for det! Vi har fått plass til flere av temaene i programmet, og jobber fortsatt med å få på plass innhold og finpusser på ...


Biblioteksystem
Åpent institusjonsarkiv
Søketjenesten Oria

Aktuelt

Stenging av fjernlån

Se nedenfor for en oversikt over bibliotek/utlånssted som er stengt for fjernlån og varighet for stengingen

Tidsplan for sammenslåing av data i Alma

Vi har gjennomført de fem første sammenslåingene av data i Alma. Arbeidet har vært et tett samarbeid mellom bibliotekene, BIBSYS og Ex Libris.

Fusjoner og sammenslåing av data i Alma

Arbeidet med å slå sammen data i Alma og Oria for fusjonerte institusjoner er godt i gang.

Visning av beholdning i Alma og Oria - status

Alma og Oria viser nå beholdning av trykte bøker og lenker til fulltekst for elektroniske tidsskrift.